Новини

Среща на геодезисти в Пловдив по време на панаира (програма)

Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС), Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), Регионалната организация на НТС съместно с Дома на науката и техниката – гр.Пловдив, канят всички заинтересовани да посетят геодезическата среща, която съпътства Международния технически панаир, на 27 септември 2019 г. в Дома на науката и техниката в Пловдив, ул. „Гладстон” № 1, зала № 1. Началото е в 10:00 ч при следния дневен ред:
Регистрация: 9.30 – 10.00 ч.
1. Обучението в Геодезическия факултет на УАСГ, доц. д-р инж. Иван Кунчев, УАСГ
2. Приложениена данни получени от радари със синтезирана апeртура за просле-дяване на геодинамични процеси на земната кора, доц. Мила Атанасова, БАН
3. Новости от IOES след Интергео 2019,инж. Петър Тодоров, „IOES“ ЕООД
4. Trimble – професионални геодезически решения, инж. Росен Петков “СОЛИТЕХ“ АД
5. GeoMax – Класически инструменти за геодезия и строителство, инж. Петър Балкански, ГЕОЗОНА „ЕООД“
6. Решенията на Hi-Target за българския пазар, инж. Никола Димитров, „ГЕОВАРА“ ЕООД
7. Разговор по професионални и организационни теми, д-р инж. Иван Калчев, Председател СГЗБ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us