Новини

Стенограма от обсъждането на промените в устройствения закон на София

На 23 ноември комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление бе домакин на обществена дискусия за законопроекта за изменение на Закона за устройството и застрояването на Столична община. Стенограмата от заседанието вече е онлайн на уебсайта на Народното събрание: https://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2580/steno/ID/4834.

Законопроектът бе представен от главният архитект на София Здравко Здравков и коментиран от заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет, Силвия Христова, председател на Комисията по устройство на територията, Борислав Игнатов, председател на Камарата на архитектите в България, Иван Каралеев, председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, представители на граждански сдружения и други.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us