Новини

Ще правят специализирана карта на ски зоната в Банско

По време на вчерашния дебат за концесията за ски зоната Банско не беше постигнат консенсус. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева не се ангажира с краен срок за решение на проблема. Тя даде заявка, че работна група от МОСВ и МРРБ ще разработят задание за специализирана карта и регистър на ски зоната и съоръженията. Те ще трябва да са изработени от самия концесионер и да са публични. Това задължение ще залегне в договора. Към момента за ски зоната няма специализирана карта и не е в обхвата на одобрената КККР на Банско. Това заяви по време на дебата изпълнителния директор на АГКК Светослав Наков.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us