Новини

Стипендията за редовни докторанти най-накрая 1000 лв.

Стипендията на редовните докторанти се увеличава на 1000 лева със задна дата от 1 юли тази година. За тази цел в актуализацията на държавния бюджет са предвидени 5,244 млн. лева, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Средствата ще бъдат разпределени сред 35 държавни висши училища, Българската академия на науките, Военномедицинската и Селскостопанската академия, Националните центрове по заразни и паразитни болести и по опазване на общественото здраве, Националния институт по метеорология и хидрология. В тях се обучават общо 3496 докторанти.

С приемането на бюджета за 2022 г. от 1 април докторантската стипендия се повиши с 50 процента от 500 на 750 лева. С приетата миналата седмица актуализация размерът й се удвоява в сравнение с началото на тази година.

С други 1,777 млн. лева от актуализацията на бюджета ще се увеличат нормативите за леглоден и храноден в студентските общежития и столове, стопанисвани от „Студентски столове и общежития“ ЕАД. В резултат на това през следващата академична година наемите в тези общежития ще запазят сегашните си нива, а отстъпката в студентските столове на дружеството ще се повиши.

Допълнителни 5,5 млн. лева за заплати получава Селскостопанската академия, 1,2 млн. лева влизат в сметката на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

Нови 20 млн. лева отиват в държавните висши училища. Те ще бъдат разпределени според качеството на обучението и реализацията на студентите, определени въз основа на данни от Рейтинговата система на висшите училища в България. Най-много са средствата за Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Техническия университет в София – съответно над 3,3 млн. лева и почти 2,5 млн. лева. Най-малки са сумите за Висшето училище по телекомуникации и пощи – близо 30 000 лева, и за Висшето строително училище „Любен Каравелов“ – малко над 35 000 лева.

Университетите ще получат без условия 20-те милиона лева за възнаграждения, предвидени в държавния бюджет за 2022 г., които досега бяха обвързани с въвеждането на нова методика за атестиране на академичния състав. Министерството на образованието и науката предложи на Съвета на ректорите и на двата синдиката във висшето образование конкретно разпределение на средствата и очаква техните становища, информират от МОН.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us