Новини

Столична община обяви конкурс за градоустройството на площад „Св. Неделя”

Столична община обяви ограничен конкурс за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Св. Неделя” в гр. София. Той ще се проведе в два етапа, като в първия могат да участват всички проектанти, които отговарят на изискванията на възложителя. Критериите за подбор на участниците, към които ще бъдат отправени покани за представяне на проекти, се базират на предходния опит на екипите от проектанти при разработването на сходни обекти. Те включват минимални изисквания за общ и специфичен оборот, съответно от 1 500 000 лв. и 750 000 лв. Кандидатите трябва да са приключили успешно 1 услуга сходна с предмета на конкурса и да имат персонал от не по-малко 15 души през последните три години.

Във втората фаза международното жури ще избере седем от участниците, които ще бъдат поканени да представят проекти. Наградният фонд в конкурса е 250 хиляди лева.

Форматът му е избран с оглед характера и значимостта на площад „Св. Неделя“ в системата от публични пространства в центъра на града, се посочва в съобщението от Столична община. Целта е да бъде обновен площада, като се съхрани културната му и пространствена идентичност и същевременно се откликне на комплексните изисквания към функционалността и качествата на съвременната градска среда.

Конкурсните проекти ще се оценяват по следните критерии:

– Рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение – осигуряване на автомобилна и пешеходна достъпност до всяка сграда, паркиране и среда за хора в неравностойно положение

– Целесъобразност на функционалната структура на площадното пространство и на контактните му зони – осигуряване на дейности, потребни на жителите и посетителите на площадното пространство

– Kонтинюитет – осъществяване на приемственост между съществуващи структури с доказана архитектурно-художествена стойност и успешно функциониращите новосъздадени структури

– Пространствен интегритет на площада и контактните му зони

– Социализиране на недвижимите културни и археологически ценности чрез подходящо, достъпно и безопасно за находките и посетителите експониране

– Съвременен и целесъобразен градски дизайн и благоустройство, свързани с обемно-устройствено решение, колорит, настилки, художествено осветление, архитектурни детайли, озеленяване, дървесна и храстова растителност и пр.

– Устойчив баланс между изискванията и предпочитанията на всички участници в градския процес с приоритет на обществените интереси

– Икономическа целесъобразност на концептуалното решение – стойност за изграждане, етапност, устойчивост на предложените материали за изпълнение и поддръжка.

Пълната документация за конкурса е публикувана в раздел „Профил на купувача“ в сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ на адрес: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=102662&companyId=20914, както и на специално създадения сайт на конкурса – www.svetanedelya.com.

Срокът за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 18.10.2018 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Опасност: Чака ни безводие
  Опасност: Чака ни безводие

  Повече от половината големи езера по света пресъхват, съобщиха Ройтерс и АФП, позовавайки се на научно изследване. Процесът се наблюдава от началото на 90-те години,

 • Мъск ще тества чипове върху хората
  Мъск ще тества чипове върху хората

  Компанията на Илън Мъск „Нюралинк“ (Neuralink) заяви, че е получила разрешение от Агенцията на САЩ по храните и лекарствата да започне клинични изследвания, включващи поставянето

 • България с първа награда Букър в навечерието на 24 май
  България с първа награда Букър в навечерието на 24 май

  Българският писател Георги Господинов и преводачът Анджела Родел получиха „Букър“ за книгата Времеубежище в навечерието на 24 май. Наградата „Букър“ е съкратеното и по-известно название

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us