Новини

Столична община публикува архивни документи към плана „Мусман“

На интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ в раздел „Устройствени планове“ са публикувани документи към плана „Мусман“, съдържащи се в издание на Столичния общински съвет от 1938 г., отпечатано в 20 хиляди броя и раздадено безплатно на заинтересуваните граждани.

Книжката съдържа обяснителен текст за плана, съставен по изложението на проф. Адолф Мусман, съпровождащо самия план, и изложението на арх. Тодор Горанов – директор на Архитектурно-градоустройственото дирекция, речта на кмета инж. Иван Иванов, мненията на общинските съветници, изказани в петдневните разисквания по плана в общинския съвет. Приложени са и пет плана на столицата – от първия от 1879 г. до плана „Мусман“.

Изданието е предоставено от урб. Галя Алексова, а от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ са извършили реставрация на книгата.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us