Новини

Столична община с конкурс за мемориала на загиналите войници от първи и шести пехотни полкове

Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община обяви открит конкурс за проект за изработване на проект за изграждане на мемориал на загиналите войници от първи и шести софийски пехотни полкове. Процедурата е по Закона за обществените поръчки.

Идейният проект следва да предложи решение за постигане на естетическа, емоционално въздействаща, здравословна, безопасна и общодостъпна среда, в която да бъде материализирана със съвременни художествено-естетически средства историческата, културната и родовата памет за загиналите войници от първи и шести софийски пехотни полкове.

Документацията за участие е достъпна на следния адрес: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=94270&companyId=20914.

Крайният срок за подаване на конкурсните проекти в деловодството на НАГ – СО е 17:30 ч. на 30.07.2018 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us