Новини

Столична община с интерактивна карта на зле стопанисваните сгради-паметници на културата

Главният архитект на Столична Община, арх. Здравко Здравков, представи мерките за зле стопанисваните сгради-паметници на културата в доклад по време на състоялите се „Дни на Виена в София“. В него той представи сгради–паметници на културата, за които са наложени наказателни постановления от Дирекция „Общински строителен контрол“ към Направление „Архитектура и градоустройство“-СО.

Констатираните нарушения са свързани с неизпълнение на задълженията на собствениците, довели до опасност от увреждане на обектите на културно-историческото наследство. За всички представени обекти процедурата е в ход, като по–голямата част от издадените административни актове са обжалвани пред Софийски градски съд.

Участието на архитект Здравко Здравков в „Дни на Виена в София“ е част от действията, който той и екипът му са предприели, за подобряване на мерките за опазване на културно–историческото наследство.

Зле стопанисваните сгради-паметници на културата са обединени в интерактивна карта като за всеки са отбелязани предприетите действия от страна на Направление „Архитектура и градоустройство“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us