Новини

Столични строители искат промяна в ЗУТ

Към момента нормативната база е сложна и неработеща, което води до възможността за тълкования и еднолични решения и грешки.

Това се казва в открито писмо от Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) в България. Организацията обединява утвърдени строително-инвестиционни компании, работещи предимно на територия на Столична община, уточняват авторите на писмото.

То е изпратено до столичния кмет Йорданка Фандъкова, архитект Пенчо Димитров – и.д директор Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ в МРРБ, архитект Иван Несторов – началник ДНСК, инж. Йелика Унгузова – ВрИД началник РДНСК София и главния архитект на София Здравко Здравков.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us