Новини

Столичният общински експертен съвет ще разгледа проект за комуникационно-транспортна схема за НПЗ „Хладилника-Витоша”

На 23.01.2019 г. (сряда) от 16:00 часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община ще се състои заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за подробни устройствени планове и техните изменения. Дневият ред се състои в обсъждането на проект за комуникационно-транспортна схема за НПЗ „Хладилника-Витоша”, район „Лозенец”. Материалите към проекта са качени на интернет страницата на НАГ – СО на адрес: https://www.sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/rNMktzFmyIE%3d.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us