Новини

Строг контрол за дървения материал


Европейският парламент прие нов регламент за дърводобива. Всички оператори от веригата за доставки на дървен материал ще трябва да доказват законността му и изделията от него, които пускат на пазара. Депутатите от Европейския парламент са убедени, че законодателство в тази област трябва да бъде по-ефективно.

Финансовите санкции ще бъдат определени от държавите членки и трябва да представляват поне петкратната стойност на изделията от дървен материал, „получени чрез извършване на сериозно нарушение“. Те ще нарастват в случай на повторни нарушения. Депутатите смятат, че мониторингът също трябва да бъде по-строг и призовават компетентните органи да извършват редовен контрол на цялата верига на доставка и да прилагат „незабавни поправителни мерки“, като „конфискуване на незаконно добития дървен материал или изделия от него“ и „незабавно прекратяване на търговската дейност“.
Депутатите поискаха и Европейската комисия да изготви регистър на „високорисковите източници“ на дървен материал, който ще изисква допълнителна надлежна проверка от страна на операторите.

Според Европейската комисия между 20% и 40% от световното производство на промишлена дървесина е от незаконни източници.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us