Новини

Строим евро депа за отпадъци


Голям напредък в подготовката на строителството на оставащите за изграждане 21 регионални депа за отпадъци отбеляза министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Не е реалистично да очакваме към юли тази година да завърши тяхното строителство, но изграждането им е започнало и се надяваме този напредък да бъде отчетен от нашите партньори от Европейската комисия, допълни министърът.

Според него след юли 2009 г. няма да се допусне третиране на отпадъците, което да не отговаря на европейските директиви и ще останат да действат само регионални системи, които отговарят на всички европейски изисквания. Чакъров сподели, че Европейската комисия е дала много висока оценка на българския подход за организиране на системата за третиране на отпадъците чрез изграждане на интегрирани системи, които включват освен регионални депа и инсталации за предварително третиране и сепариране, и такива за компостиране.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us