Новини

Строим със съседите централи за алтернативна енергия


Ако България не успее да изпълни ангажимента си към Европейския съюз за 16% дял на алтернативната енергия в общото производство на електроенергия до 2020 г., може да участва в проекти за изграждане на мощности от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ – вода, вятър, слънце и биомаса) в Югоизточна Европа. Според шефа на дирекция „Енергийна ефективност и ВЕИ“ в икономическото министерство Костадинка Тодорова до 2010 г. делът на енергията, произведена от зелените централи, трябва да се увеличи до 11%, като в момента е до 8%. Освен това в бъдеще за продажбата на енергия от ВЕИ ще се изискват гаранции за произход, които вероятно ще се издават от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us