Новини

Строителите ни – най-зле платени в ЕС

Липсата на кадри през последните години е характерна за повечето отрасли в България, същото е и за строителството. По данни на Камарата на строителите в България през 2019 г. в отрасъла са били заети общо 131 500 души, а в последната година на строителния бум – 2007-а, те са били 232 000, т.е. почти два пъти повече.
Едно от основните предизвикателства пред бранша е намирането на достатъчно квалифицирани кадри както за управленски позиции, така и като работници, машинисти, шофьори. Защото, както казват строителните предприемачи – не можеш да сложиш неграмотен човек да управлява машина, която струва стотици хиляди и дори милиони левове. Заплащането на труда е единият начин за привличане на работна ръка, но точно в това отношение нещата не са се подобрили съществено, а дори са се влошили. По данни на НСИ през 2019 г. средната заплата в строителния сектор е била 990 лв. и с това този бранш е на предпоследно място преди хотелиерството 10 години по-рано средното заплащане в строителството е било 460 лв. месечно, но тогава това е поставяло бранша не в края на таблицата по заплати, а някъде по средата.
Самият шеф на браншовата камара Илиян Терзиев призна, че със средната си почасова ставка от 3,16 евро българските строители са на последно място в ЕС и това кара в последните години квалифицираните работници да си търсят препитанието в чужбина.
Докато нашите предприемачи се принуждават да внасят работници от Молдова, Украйна и Македония. Увеличение на заплащането обаче, е лесно да се препоръча, но е трудно да се изпълни. Камарата например от години иска от Закона за обществените поръчки да отпадне критерият „най-ниска цена“ и да се въведе ценообразуване, което да зависи от актуалната стойност на строителните материали и разходите за труд. Защото често обществените поръчки са за обекти, които се строят в продължение на поне 3-4 години, а през това време цените се движат, обикновено нагоре. Най-ниската цена, естествено, не дава възможност на предприемачите да увеличават заплатите, както на тях им се иска. Досега никой от управляващите не е откликнал на това искане, даже напротив. В регистъра за обществените поръчки продължава да е пълно с поръчки за строителство, в които водещият критерий за избор на оферта е предлаганата цена.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us