Новини

Строителният пазар в САЩ се оживи у нас има понижение


В краят на 2011 г. се забеляза положителна тенденция в САЩ, откъдето тръгна последната икономическа криза. Броят на новите строежи е достигнал 19-месечен максимум основно заради ръста на новото строителство на многофамилни жилищни сгради. Данни на търговското министерство на страната показват, че жилищното строителство е нараснало с 9,3% до 685 хиляди жилища.

Благоприятните данни се дължат основно на засилената дейност по изграждането на многофамилни жилища и градски къщи, продиктувано от съживяването на пазара на наеми. Доверието сред строителните компании в САЩ се е повишило през декември. Индексът на Националната асоциация на жилищните строители Wells FARGO през декември се е покачил до 21 пункта – най-високото равнище от май 2010 г. при очаквано ниво от 20 пункта. Индексът се повишава вече за трети пореден месец, което се възприема като знак за стабилизиране на жилищния пазар в САЩ.

Не такова е положението у нас. Общият показател на бизнес климата през декември 2011 г. запазва нивото си от предходния месец като се отчита понижение единствено в строителството, съобщиха от Националния статистически институт.

През декември съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 5.0 пункта. Очакванията относно продажните цени в строителството са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ през декември запазва равнището си от предходния месец, допълват от НСИ.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ през декември нараства с 2.1 пункта в сравнение с ноември. Това се дължи на малко по-оптимистичните очаквания на мениджърите за състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Настоящата производствена активност се оценява като намалена, запасите от готова продукция като увеличени, а очакванията за производството и заетите през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us