Новини

СУ с конференция за ГИС

Факултетен студентски съвет към Геолого- географски факултет има честта да Ви покани на първата Национална студентска конференция на тема: „Съвременни пространствени проблеми и решения“. В нея ще могат да вземат участие студенти от страната независимо от курса и формата на обучение. Студентската конференция е разделена в следните тематични направления: • Геология. • География и ГИС. • Методика и методология в образованието. • Регионално развитие и политика. • Туризъм.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us