Новини

Търси се нов началник на СГКК Сливен

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурс за заемане на длъжността началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Сливен. Кандидатите трябва да имат минимум 4 години професионален опит, ранг ІІІ младши, висше образование с минимална образователна степен „бакалавър“ в професионална област „Геодезия“.

Подробна информация за условията за кандидатстване и изискваните документи се намира на интернет страницата на АГКК на адрес: https://www.cadastre.bg/jobs/obyava-za-nachalnik-na-sgkk-sliven.

Документи за участие в конкурса се приемат до 17:30 ч. на 01.10.2018г. (вкл.) в деловодството на агенцията на адрес гр. София, ул. „Мусала“ № 1 или на адреса на сливенската СГКК – гр. Сливен, ул. “Димитър Пехливанов” №2.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us