Новини

Регионалният министър ще трябва да се отчита на всеки два месеца за тол системата

В днешния брой 16 на „Държавен вестник“ е обнародвано решение на 44-то Народно събрание, според което министърът на регионалното развитие и благоустройството ще трябва да представя информация за напредъка по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база време и разстояние на всеки два месеца. Това ще става пред парламентарната комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Съгласно решението до 31 март 2019 г. регионалният министър ще трябва да създаде обществен консултативен съвет по въвеждане на електронната система за таксуване на база време и изминато разстояние с участието на партньорски институции и браншови организации.

Решението е гласувано във връзка с разискванията по питане от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра Петя Аврамова относно политиката на министерството по въвеждането в действие на електронните винетки.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us