Новини

Тонове пластмаса задръстиха река Дрина

Тонове отпадъци, изхвърляни в лошо регулирани крайречни сметища или директно в реките, които текат през три държави, се натрупват зад бариера за боклук в река Дрина в Източна Босна през зимата и ранната пролет.

Тази седмица бариерата отново се превърна във външния край на огромно плаващо сметище, претъпкано с пластмасови бутилки, ръждясали варели, използвани гуми, домакински уреди, плаващи дървета и други отпадъци, които реката събира от притоците си.

Преградата на реката, монтирана от босненска водноелектрическа централа на няколко километра нагоре по течението от язовира ѝ край Вишеград, е превърнала града в неволно регионално сметище, оплакват се местни природозащитници.

Проливните дъждове и необичайно топлото време през изминалата седмица доведоха до преливане на много реки и потоци в Босна, Сърбия и Черна гора, като наводниха околните райони и принудиха десетки хора да напуснат домовете си. В петък температурите в много райони се понижиха, тъй като дъждът премина в сняг.

„През последните дни имахме много валежи и причинени от тях наводнения, както и огромен приток на вода от (притоците на Дрина в) Черна гора, който за щастие вече се успокоява“, каза Деян Фуртула от екологичната група Еко Център Вишеград (Eko Centar Visegrad). „За съжаление, огромният приток на боклук не е спрял“, добави той.

Река Дрина тече на 346 км от планините на северозападна Черна гора през Сърбия и Босна. Участъкът по границата между Босна и Сърбия е популярен сред рафтърите, когато не е „сезонът на боклука“.

През последните дни зад бариерата за боклук на река Дрина са се натрупали около 10 000 кубически метра отпадъци, каза Фуртула. Същото количество бива вадено през последните години от този район на реката.

Премахването на боклука отнема средно до шест месеца. Той се озовава на общинското сметище във Вишеград, което според Фуртула „дори няма достатъчен капацитет, за да се справи с битовите отпадъци на града“.

Страните от Балканите не са постигнали голям напредък в изграждането на ефективни и екологични системи за изхвърляне на отпадъци, въпреки че се стремят към членство в Европейския съюз и приемат някои от неговите закони и разпоредби.

Неразрешените сметища са разположени по хълмове и долини в целия регион, а боклукът загрозява пътищата и пластмасовите торбички висят по дърветата.

Освен замърсяването на реките, много страни от Западните Балкани имат и други екологични проблеми. Решаването на един от най-неотложните е изключително високото ниво на замърсяване на въздуха, което засяга редица градове в региона.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us