Новини

Трябва политика по опазване на паметниците на културата

Трябва ефективна политика по опазване на сградите паметници на културата и историческото наследство. Това коментира при участието си в дискусията „Историческите квартали на София“ Нанков. Той посочи, че в Закона за устройство на територията са определени специални разпоредби със специфични правила и нормативи за застрояване, касаещи териториите с наличие на недвижими културни ценности, в резултат на което те са със специален режим на устройство и контрол. Той напомни, че с промените в Закона за културното наследство от 2016 г. са увеличени правомощията на общините да участват в опазването и развитието на културните ценности. Трябва да се обмисли как да бъдат обвързани с финансов ресурс, защото финансовото обезпечаване е най-важното условие, за да могат те да се прилагат ефективно, подчерта Николай Нанков.

Планира се премахване на облекченията за проектиране и реконструкция на сградите паметници на културата. В законодателството трябва да бъдат предвидени и по-категорични административно-наказателни санкции за безотговорни собственици. Нанков припомни, че съществува Оперативна програма „Региони в растеж“, с която могат да се подпомагат такива обекти. По нея в периода 2007-2013 г. са разкрити 145 културни и туристически обекта за над 250 млн.лв. До 2020 г. ще бъдат отпуснати още над 200 млн.лв.  Средствата са от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us