Новини

Цеков с позиция за парите за общински проекти

Министърът в оставка на регионалното развитие Андрей Цеков разпространи позиция в социалните мрежи по повод Инвестиционната програма на общински проекти. Става дума за тези по чл. 107 от Закона за държавния бюджет за 2024.
Ето по-важното от текста: В централния бюджет са заложени 9,99 млрд. лв. за капиталови инвестиции, в т.ч. и за проекти за общините – вж. чл. 106 от Закона за бюджета, а в чл. 107 е одобрена 3-годишна инвестиционна програма, включваща 1625 проекта на общините на стойност над 4,1 млрд. лв. Договор за финансиране на конкретен проект се сключва между министъра на регионалното развитие и кмета на общината бенефициент. Изпълнението на проекта не се финансира изцяло авансово (каквато е била практиката в последните 20 г.), а чрез авансови и междинни плащания, дължими при сбъдване на определени условия – вж. чл. 107, ал. 9 и ал. 10. Средствата за необходимите плащания към общините се отпускат на МРРБ от централния бюджет с постановления на Министерския съвет – вж. чл. 107, ал. 2.
Обобщението е, че противно на редица политически твърдения, истината е, че няма никакви проблеми с финансовата обезпеченост на националната програма за общински проекти. В централния бюджет има близо 10 млрд. за капиталови разходи, от които Министерски съвет периодично превежда на МРРБ средства за плащания към общините, тогава когато е необходимо.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us