Новини

ЦЕРН изключи Русия, обяви се за мир

 

Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН обяви, че 23-те държави-членки на организацията осъждат най-категорично военното нахлуване в Украйна от Русия. От ЦЕРН осъждиха загубата на човешки животи и хуманитарното въздействие от конфликта. Те не одобряват и участието на Беларус в тази незаконна употреба на сила срещу Украйна.

Украйна е асоциирана държава-членка на ЦЕРН и украински учени участват активно в много от експериментите и дейностите на лабораторията.

Дълбоко засегнати от широко разпространените и трагични последици от агресията, ръководството и персоналът на ЦЕРН, както и научната общност в държавите-членки на ЦЕРН, работят, за да допринесат за хуманитарните усилия в Украйна и да помогнат на украинската общност в ЦЕРН.

Съветът на ЦЕРН на днешната сесия е решил, че ЦЕРН ще насърчава инициативи за подкрепа на украинските сътрудници и украинската научна дейност в областта на физиката на високите енергии. Същевременно отнема статута на наблюдател на Русия. ЦЕРН няма да се ангажира с ново сътрудничество с Русия до следващо нареждане.

Ръководството на ЦЕРН ще спазва всички приложими международни санкции. Съветът на ЦЕРН също така изразява подкрепата си към многото членове на руската научна общност на ЦЕРН, които отхвърлят това нашествие.

ЦЕРН е създаден след Втората световна война, за да обедини нации и хора за мирно преследване на науката: тази агресия е срещу всичко, за което организацията се е застъпвала, коментират от там. ЦЕРН ще продължи да отстоява своите основни ценности за научно сътрудничество през границите като двигател за мир.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us