Новини

Турция и България „садят“ заедно Зелено бъдеще

„Зелено бъдеще“ се нарича съвместен проект, който се реализира от областните дирекции по горите в град Одрин и град Сливен.
Проектът включва залесяването на терени от по над 40 декара от двете страни на границата между България и Турция с по 15 000 фиданки, които ще оформят две нови гори.
Проектът е включен в програмата за трансгранично сътрудничество между Турция и България и се финансира от европейските фондове.
„Нашият проект има за цел да пресечем изсъхването на горските насаждения под влиянието на биотични и абиотични фактори, които наблюдаваме през последните години в областите край общата ни граница. Глобалното затопляне на климата предизвика сериозни промени, чувствително намаля интензитетът на валежите, които падаха преди 40 години. Установихме, че специално в пограничните области има чувствителни изсъхвания при листвениците, които са около 10 вида. Залесявайки нови фиданки от видове, които са по-устойчиви на сушата, ще подобрим екологията и ще увеличим горското богатство, нашето и на България“, заяви директорът на областната дирекция по горите в Одрин Ихсан Джейлан.
По думите му в гората откъм българската страна са залесили с американски дъб, който е един от най-бързо растящите видове в България и е по-устойчив на засушаване.
А един от координаторите на проекта, проф. д-р Ендер Макинеджи от Факултета по горски науки към Университета Джеррахпаша в Истанбул, разказа, че турските и българските участници в проекта работят координирано, правят се съвместни анализи на почвата и на причините за изсъхването на горските насаждения в пограничните области.
„Благодарение на съвместните усилия на горските Дирекции в Одрин и Сливен, край границата между Турция и България се залесиха две нови гори с дървесни видове, които са по-устойчиви на затоплянето на климата. Нашата страна е богата на дъбови гори. Избрани бяха широколистни видове и се залесиха 15 хиляди фиданки от един и същи вид. Две нови гори ще се развият край границата между двете държави“, посочи ученият.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us