Новини

Тютюневият склад в Пловдив да се възстанови в оригиналния му вид

Това заяви министърът на културата Вежди Рашидов. За пълното възстановяване на тютюневия склад на ул. „Одрин“ 8 в Пловдив настояха вчера и от Камарата на архитектите. От пресцентъра на министерството уведомяват, че още през януари 2014 г. общината е уведомена, че всички намеси по сградата подлежат на съгласуване по реда на член 84, ал.1 и 2 от Закона за културното наследство (ЗКН). Рашидов е разпоредил и да се образува производство за налагане на административни санкции на виновните.

Съгласно ЗКН при унищожаване на недвижима културна ценност собствениците са длъжни да я възстановят в същия вид – със същите обемно-пространствени параметри и архитектурни и художествени характеристики, а срокът за изпълнение се определя от министъра на културата.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us