Новини

УАСГ обяви допълнителен прием за кандидат-студенти държавна поръчка

Университетът по архитектура, строителство и геодезия обяви допълнителен кандидатстудентски прием за специалности държавна поръчка. Обявените свободни места са за редовна форма на обучение по Урбанизъм (бакалавър), Строителство на сгради и съоръжения (магистър), Строителство на сгради и съоръжения – англоезично об. (магистър), Управление в строителство (бакалавър), Транспортно строителство (магистър), Водоснабдяване и канализация (магистър), Хидротехническо строителство (магистър), Хидромелиоративно строителство (магистър), Геодезия (магистър). Свободни места за задочно обучение има за специалностите Строителство на сгради и съоръжения (магистър), Транспортно строителство (магистър), Водоснабдяване и канализация (магистър), Хидротехническо строителство (магистър), Хидромелиоративно строителство (магистър), Геодезия (магистър).

Завършилите средно образование след 2008 г. имат право да кандидатстват без конкурс, като за инженерните специалности трябва да са положили успешно ДЗИ по Български език и литература, по математика или физика, а за специалност Урбанизъм – успешно издържан ДЗИ по Български език и литература. Завършилите средно образование преди 2008 г. трябва да положат тест по математика, който ще се проведе на 11 септември 2016 г.

Подробна информация за допълнителния прием в УАСГ има на интернет страницата на университета.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us