Новини

УАСГ с допълнителен прием за първокурсници

Университетът по архитектура, строителство и геодезия обяви допълнителен прием за заемане на свободни места за първокурсници по всички инженерни специалности. Кандидатите завършили средно образование след 2008 г. и имат успешно издържани ДЗИ по БЕЛ, математика или физика ще се приемат без конкурс. Кандидатите за специалност „Урбанизъм“ могат да изберат за положат конкурсен тест по математика или да участват с оценката си от матурата по БЕЛ. Документи се приемат до 11 септември. На 12 септември ще се проведе конкурсен тест по математика.

За повече информация на: https://www.uacg.bg/?p=42&l=1&id=1901.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us