Новини

УАСГ с конкурс за докторанти към Геодезическия факултет

Университетът по архитектура, строителство и геодезия обяви конкурс за прием на редовни докторанти редовна поръчка към Геодезическия факултет, общо за 6 бр. Свободните места са съответно 1 бр. към към катедра „Висша геодезия“, катедра „Геодезия и геоинформатика“, „Приложна геодезия“, и по едно място за докторанти по Картография (вкл. тематично географско картографиране), Фотограметрия и дистанционни методи, и Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти). Срокът за подаване на документи е до 28 декември 2016г. Кандидатите подават заявление до ректора на УАСГ, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението и нотариално заверено копие от нея, други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област, квитанция за платена такса 50 лв. (таксата се заплаща в касата на счетоводството на УАСГ – ректорат, заден двор). Документи се приемат в Геодезическия факултет – ректорат, ет. 2, кабинет 207, тел.: 963 52 45, в. 275, заместник-декан по научноизследователската работа.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us