Новини

УАСГ с конкурс за главен асистент по „Земеустройство“

Университетът по архитектура, строителство и геодезия обяви конкурс за главен асистент по научна специалност „Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижимите имоти)“, в професионално направление „5.7. Архитектура,строителство и геодезия“.

Срокът е 2 месеца от обнародването на обявата в днешния брой 26 на „Държавен вестник“.

Документи – в университета на адрес: гр. София, бул. „Хр. Смирненски“ № 1. Телефон за връзка: 02/963-52-45, вътр. 449 и 02/866-90-54.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us