Новини

УАСГ с конкурс за професори към катедра „Земеустройство и аграрно развитие“

С обява за конкурс за заемане на академични длъжности в бр. 63 от 18.08.2015 г. на „Държавен вестник“ УАСГ търси да назначи двама професори към катедра „Земеустройство и аграрно развитие“. Научната им специалност трябва да бъде Земеустройство (Кадастър и оценка на недвижимите имоти). Срокът на обявата е три месеца.

Документи кандидатите може да получат в университета на адрес бул. „Христо Смирненски“ 1.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us