Новини

УАСГ с нова магистърска програма

За учебната 2022/2023 година, Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) с нова магистърска програма за студенти със завършена степен на висше образование „бакалавър” и/или „магистър“.

Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез строително информационно моделиране  (СИМ/BIM)

Строително-информационното моделиране (Building Information Modelling — BIM) е в центъра на цифровата трансформация на строителния сектор и застроената среда.

Магистърската програма е уникална за България и подходът към обучението е отличителен по отношение на конкурентните програми, достъпни в международен план. Търсенето на професионалисти с умения в прилагането на BIM технологиите за управление на процесите в строителството е много силно както на национално, така и на международно ниво. Очаква се завършилите програмата да намерят работа както в рамките на собствените си дисциплини, така и в нововъзникващите съвместни кариери, тъй като BIM процесите стават все по-широко приети.

BIM е цифрова форма на строителството и операции с активи. То обединява технологиите, подобренията на процесите и цифровата информация, за да се подобрят радикално резултатите на проектите, както и операциите с активи. BIM се прилага основно за нови строителни проекти, но решаващата му роля е да подпомага обновяването, реконструкцията и поддръжката на застроената среда. Основната философия на програмата е да се разрушат бариерите между строителните дисциплини и чрез обучение, базирано на проекти и задачи, да се даде възможност на професионалистите да работят в рамките на мултидисциплинарен, съвместен процес на проектиране и управление, базиран на международни стандарти и свързаните с тях професионални насоки.

Придобитата магистърска степен подобрява знанията и уменията на завършилите студенти в различни аспекти, което им дава възможност да работят в много роли, свързани с изпълнението и внедряването на BIM. BIM специалистите у нас са крайно недостатъчни на брой, поради което прогнозираните възможности за реализация за завършилите тази магистратърска програма са отлични, най-вече на мениджърско и експертно ниво.

Автор

Geomedia Magazine

Новини

УАСГ с нова магистърска програма

УАСГ пуска нова магистърска програма по „Нефтогазово дело – Управление, мониторинг и експлоатация на газопреносни системи“. Тя е в сътрудничество с руския държавен университет за нефт и газ „И. М. Губкин”, като завършилите ще получат две дипломи за висше образование – българска и руска.

Срокът за подаване на документи е 18 юли, а основното изискване е студентите да притежават степен бакалавър по инженерни специалности. Таксата за обучение на семестър е 330 лв.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us