Новини

УАСГ ще предоставя одитори за пътна безопасност

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София ще предоставя обучение за одитори по пътна безопасност, съобщиха от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Обучението е насочено към строителни инженери с най-малко петгодишен опит в областта на транспортното строителство – проектиране, изпълнение, експертна, контролна, преподавателска, научно-изследователска или развойна дейност.

Курсът на обучение за одитор по пътна безопасност може да премине и лице с друго инженерно образование с цел повишаване на знанията си по безопасност на пътното движение, като в този случай той ще получи документ за преминат курс на обучение, но няма да има право да извършва дейности като одитор по пътна безопасност.

Продължителността на курса е две календарни седмици. Учебните занятия ще се провеждат от понеделник до неделя, като част от тях ще бъдат онлайн.

Одиторите по пътна безопасност упражняват дейността си след като бъдат вписани във водения от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ регистър. Съгласно разпоредбите на Закона за пътищата те са длъжни да поддържат професионалната си квалификация чрез периодични курсове за допълнително обучение поне веднъж на всеки пет години.

Цялата информация за курса, таксата и записванията могат да бъдат намерени на интернет страницата на УАСГ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us