Новини

Ученици подготвят еко речник на няколко езика

Екологичен речник на няколко европейски езика подготвят ученици от България, Италия, Франция, Белгия и Румъния по проект „Устойчива Европа“ по програмата „Еразъм плюс“. Координатор на проекта е силистренската професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“. Инициативата ще отнеме две години, а след като е готов, речникът ще се разпространява в електронен вариант и на хартиен носител. Работният език е френски.
Материалите ще се обобщят и в България ще бъде представена изложба от постери.
Едновременно с дейността на учениците по проекта е предвидена и работа за учителите. Те трябва да подготвят дидактически и методически разработки на уроци, свързани с екологията. При гостуванията на обменни начала във всяко училище ще има работни срещи, на които ще се обсъждат добрите практики. Сред целите на проекта са обменът на добри педагогически и обучителни практики, представяне на социалния, икономическия и културния живот на страните-партньори и борбата с ранното отпадане от образователната система.
В България гостуват 27 ученици и учители от държавите, участващи в проекта.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us