Новини

Удължават обсъждането на ОУП Царево

Министерството на регионалното развитие и благоустройството удължава до 31-ви март тази година срока за провеждане на консултации по екологичната оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево. 

Променя се и датата за обществено обсъждане на проекта, Доклада за екологична оценка, Доклада за оценка на съвместимостта и всички приложения към тях. То ще се проведе на 13.04.2020 г. от 17:30 часа в залата на читалище „Георги Кондолов“, гр. Царево.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба МРРБ, в качеството на възложител, публикува съобщение за откриване на процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ЕО) на проекта за ИОУП на Община Царево. Първоначално бе предвидено те да се проведат от 14.02.2020 г. до 16.03.2020 г. и за провеждане на обществено обсъждане на 23.03.2020 г.

Поради постъпило в министерството предложение от кмета на Община Царево за удължаване на тези срокове, предвид големия обществен интерес и с оглед осигуряване на прозрачно провеждане на процедурата, те се променят.

Съобщението за провеждане на консултациите заедно с текстовите и графични материали в цифров вид са публикувани на:

          на интернет страницата на МРРБ на адрес: https://www.mrrb.bg/bg/konsultacii-po-eo-na-proekta-za-izmenenie-na-oup-na-obstina-carevo/;

          на интернет страницата на Община Царево на адрес: https://www.tzarevo.net/index.php/novini/obyavi-i-saobshteniya/item/2488-2020-02-13-13-47-59.

Съобщението за провеждане на консултации е публикувано и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/suobstenie-za-vuzobnovyavane-na-konsultaciite-po-doklad-za-ekologichna-ocenka-na-proekt-za-izmenenie-na-obst-ustrojstven-plan-ioup-na-obstina-carevo/

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us