Новини

УНИверсале изпълни УАСГ

С проекта „УНИверсале“ – изложби, лекции, дискусии, иновативни пърформънси, уъркшопи, визуално и пространствено преобразяване на отделни части от сградата и двора на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се отбелязват 80-те години от създаването му.

Зад идеята за „УНИверсале“ стои колективът на организация „Резиденция Белиш“, а над 30 студенти и преподаватели от УАСГ, Нов български университет (НБУ) и Националната художествена академия (НХА) са обединили усилия в подготовката и осъществяването на събитията. Основната цел на проекта е да се създаде място за споделяне на опит, идеи и нови инициативи и да се положи началото на общност от млади архитекти, строители, артисти, както и всички, които създават средата, в която живеем.

Осъществени са няколко изложби, като освен традиционно оживяващите с изложбени събития етажни пространства на университета. Над 36 артисти са представили творбите си в новата галерия, сред тях и възпитаници на УАСГ: Атанас Леваков, ХРОМЕ, Николай Петров – GLOW и др., които съвместно създават стенописи с различни техники и материали. Изграден е и „сетивен лабиринт“ (сетивен имерсивен пърформънс) под надслов „Отвъд формата“ – с помощта на студенти от УАСГ и други университети, еше под ръководството на Десислава Петкова.

Благодарение на „УНИверсале“, в неизползваното досега пространство под Аула Максима на УАСГ е отделена допълнителна обширна зона, наречена „Свободно пространство“, която да остане на разположение на студентите и да служи за подготовка, лекции, артистични и културни прояви, както и неформални социални контакти, подпомагащи комуникацията и активния обмен на идеи и опит.

Пак в рамките на юбилейните за УАСГ инициативи, „Колективът“ – неправителствена организация, посветила дейността си на облагородяването на градската среда, е организирала еднодневно обучение на тема „Как да намерим финансиране, за да осъществим идеите си“. Участниците в обучението – комбинация от лекция, демонстрация и работилница „Макетиране, дигитално прототипиране и майсторене“, са имали възможност да се запознаят с различни техники, процеси и оборудване в „Smart Fab Lab”, както и да се включат в построяването на нов портал пред студио „проЖектиране“, две емблематични пространства за творчество и обмен на идеи на територията на УАСГ.

„Smart Fab Lab” е споделена работилница, част от независимата „Лаборатория за градски дизайн“ към Архитектурен факултет на УАСГ. Тя е с фокус майсторенето в различните му форми (от 3–D принтиране и лазерно рязане до дърводелски инструменти) и предоставя възможност на студенти, професионалисти, ентусиасти и занаятчии да използват пространството и специализираното оборудване на лабораторията.

Студиото на УАСГ „проЖектиране“ е създадено през 2012 г. като интердисциплинарна работилница, която да служи не само като място за самоподготовка на студентите, но и като посредник между архитектурата и другите творчески области. Там се провеждат множество филмови прожекции, лекции, дискусии, работилници, студиа и експерименти в областта на архитектурната теория и практика. Пример за подобно събитие е поредицата от срещи под надслов „Архитектура разговаря“, участниците в които имат възможност да се срещнат с артисти, предприемачи и др.

От УАСГ споделят, че подобни инициативи и пространства за сътрудничество, в добавка към дългогодишните традиции в обучението на архитекти и инженери, целят да продължат модерното развитие на университета чрез засилване на интердисциплинарната комуникация и съвместната работа на студенти, преподаватели и ентусиасти от различни сфери.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us