Новини

Университетите с повече заявки за патенти от бизнеса

През 2023 г. броят на патентните заявки от български академични институции като Българската академия на науките (БАН) и висшите училища надвишава този на подадените от юридически и физически лица. В това отношение показателите на страната ни са по-високи от тези в Европа – заявките от университети и БАН у нас представляват 35 на сто от всички, докато в Европа те са 8 на сто (по данни на официалния Патентен индекс за 2023 г.). Това съобщи в интервю за БТА новият председател на Патентното ведомство на България Оля Димитрова, потърсена по повод днешния Световен ден на интелектуалната собственост.

Приоритетите ми ще бъдат насочени към удовлетворяване потребностите на бизнеса и потребителите на системата за закрила на индустриалната собственост, каза председателят на Патентното ведомство и увери, че ще положи усилия в краткосрочен план в експертизата на Ведомството да бъде постигнат баланс между навременно и качествено предоставяне на услугите.

През 2023 г. в Патентното ведомство са постъпили общо 546 броя заявки за патенти за изобретения и за регистрация на полезни модели, като 197 броя от тях са за патент за изобретение, а 349 броя са за регистрация на полезни модели, съобщи Димитрова. Общият брой на подадените заявки за тези два вида обекти на индустриалната собственост се е увеличил спрямо предходната 2022 г., като в процентно изражение ръстът възлиза на 30 на сто.

Запазва се тенденцията от предходната година, където се наблюдава превес на интереса към подаване на заявки за регистрация на полезен модел спрямо заявките за патент за изобретение.

За момента тенденциите в заявителската активност за 2024 г. показват значителен ръст в броя заявки за полезните модели – 184, в сравнение с 2023 г. – те са били само 59 броя, посочи Димитрова. Патентната активност остава устойчива, като очакванията са резултатите на годишна база също да растат, допълни тя.

През 2023 г. във Ведомството са постъпили 3556 броя заявки за национална регистрация на марки (през 2022 г. – 3502), от тях 3144 броя са от български и 412 броя – от чужди заявители.

Заявителската активност за промишлен дизайни бележи ръст спрямо предходната година. Увеличението в броя на подадените заявки за промишлени дизайни по национален ред спрямо 2022 г. е почти 13 на сто, каза председателят на Патентното ведомство. Тя отбеляза, че високият заявителски интерес при марките е естествена тенденция, предвид това че бизнесът в България приоритетно е най-активен в сектора на услугите.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us