Новини

Уреждат с правилник работата на консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране

С нов правилник се уреждат функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Текстът е публикуван в портала за обществени консултации със срок до 26 август 2018 г.

Консултативният съвет е помощен орган към регионалния министър, създаден съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Целта му е да осъществява сътрудничество и координация в процеса на морското пространствено планиране.

Морското пространствено планиране е нова дейност за българските публични институции.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us