Новини

Успешен край на 26-ата българска антарктическа експедиция

На 4 април 2018 в България се завръщат последната група от 26-ата антарктическа експедиция. Това са командирът на Антарктическата ни база „Св. Кл. Охридки“, инж. Йордан Йорданов, лекарят Мартин Любомиров, геолозите д-р Камен Бонев, д-р Дочо Дочев, д-р Стефан Велев и логистиците инж. Мирослав Цвятков, Станимир Модев и Николай Николов. Новината съобщи ръководителят на експедицията проф. Христо Пимпирев.

В свое изявление проф. Пимпирев обобщи постиженията от разнообразната научна програма, сред които са:

– Проучване на полезните изкопаеми и вкаменените организмови останки в района на п-ов Хърд;

– Проучване на нематодите в почвената покривка;

– Създаване на информационна база данни за изследване на сеизмичността и структурата на о-в Ливингстън;

– С помощта на прецизна апаратура, монтирана върху дрон бе съставен модел на ледниците, за следене на тяхното движение и определянето на степента на затопляне на климата в Западна Антарктида;

– Монтиране на мареографска станция с висока чувствителност – първата извън територията на България, с която ще бъде следено морското ниво, приливно-отливните колебания и ще предава данни в глобалната океанографска мрежа;

– По съвсем нова образователна методика, разработена съвместно с учени от университета в гр. Бейжа (Португалия), бяха сглобени 8 робота, които чрез сензори събраха данни за локалните климатични параметри. Това ще позволи виртуално изследване на Антарктида направо от класната стая.

Съвместно с българските изследователи, в базата ни този сезон работиха и трима учени от Португалия, двама от Испания, двама от Турция, един от Аржентина и един от Монголия.

В момента тече подготовката за обновяване на инфраструктурата на полярната ни база и подбор на научни проекти за реализирането на Националната програма за полярни изследвания, които ще се изпълняват през предстоящата XXVII Българска антарктическа експедиция.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us