Новини

Устройственият правилник на земеделското министерство влиза в сила днес

В днешния брой 55 на „Държавен вестник“ е обнародван Устройственият правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, който бе приет от правителството на 21 юни тази година. Новият устройствен правилник е изготвен заради престукрурирането на ведомството. С него се създават и преобразуват дирекции и са посочени техните функции.

Със заключителните разпоредби се изменя подзаконовата нормативна уредба, относима към функциите на Министерството на земеделието, храните и горите и правомощията на министъра и на заместник-министрите.

Щатните бройки в преструктурираното ведомството ще са вече 656, като в досегашното Министерство на земеделието и храните бяха 614.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us