Новини

Утайка от кафе прави бетона по-здрав

Бетонът може да стане с 29% по-здрав, ако се вложи рециклирана утайка от кафе. Това са открили учени от Мелбърн, Австралия. Според техните изчисления 18 милиона тона утайка от кафе се произвеждат в световен мащаб всяка година, а тя не се използва. Освен това при разлагането й се отделя метан, който има ефект на глобално затопляне, 21 пъти по-силен от този на въглеродния
диоксид.

Раджив Ройчанд и колегите му се интересуват дали утайката не може да се използва вместо пясъка, който се влага в бетона. Така те откриват, че утайката от кафе отслабва бетона, когато замества пясъчния компонент. Оказва се обаче, че същата утайка, обработена при 350°C в продължение на 2 часа в отсъствие на кислород, е изключително добра да замести пясъка и прави бетона по-качествен.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us