Новини

В МРРБ търсят еко решения

Виждаме много дефекти, ще търсим механизъм те да бъдат отстранени. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова на среща с представители на Съюза на производителите на екологична енергия във връзка с проблема с учредяването на вещно право на строеж в коритата на реки, които са публична държавна собственост. В разговора участваха също Цветелина Лазарова – началник на кабинета на регионалния министър, заместник-министър Иван Шишков, началникът на ДНСК Влади Калинов и Атанас Паскалев – съветник на министър Комитова.
По време на срещата бе договорено собствениците на малки ВЕЦ-ове по реките да направят преглед на съоръженията, за да се види къде нанасят щети върху природата, както и да предложат решения за тяхното отстраняване. След като представят доклад с резултатите от направения преглед, за съоръженията, които са изрядни, ще бъдат предприети действия за нормативно решаване на въпроса с липсата на учредено вещно право на строеж. За останалите това ще бъде направено след като се реализират необходимите мерки, чрез които да бъдат отстранени нанесените върху природата поражения.
Очакваме пълно съдействие и на доброволен принцип, подчерта арх. Комитова. Регионалният министър допълни, че държавата ще окаже необходимата подкрепа на бранша, но компромиси с неизрядните няма да бъдат допускани.
Заместник-министър Шишков обърна внимание, че при извършване на прегледа на първо място трябва да стане ясно има ли отклонения от утвърдените за изграждането на съоръженията проекти, след което да се направи проверката за въздействието им върху околната среда. Арх. Шишков допълни още, че собствениците ще трябва да компенсират държавата за времето, през което съоръженията са работили в отклонение на нормативните изисквания.
Началникът на ДНСК арх. Калинов допълни, че има няколко много важни момента, на които трябва да се обърне внимание – начинът, по който ВЕЦ-овете по реките застрашават животинските видове и пресъхването на коритата. Той настоя и за извършване на строг мониторинг на работата на съоръженията.
Представителите на съюза – Иво Арсов – председател на Управителния съвет, Ивайло Йотов и адв. Георги Тошев заявиха, че ще бъдат положени максимални усилия за извършване на необходимата проверка, след което ще представят съответните документи. Те изразиха подкрепа за разумните, според тях, предложения от страна на министър Комитова и посочиха, че ще предприемат всички мерки за отстраняване на щетите върху околната среда, където те са факт.
Димитър Куманов от Асоциация „Балканка“, който също участва в срещата, изрази несъгласие с предложението и настоя за спазване на действащото законодателство.
Представителите на бранша подчертаха, че ще уважат мнението на неправителствените организации, които имат добри предложения.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us