Новини

В Община Димитровград се открива гише по кадастър

От 04.04.2018 г. (сряда) започва да работи гише № 6 в информационния център в сградата на Община Димитровград, на което клиенти ще могат да заявяват услуги по кадастралната карта. То се открива съгласно споразумение между АГКК и Община Димитровград.

Гишето ще работи всяка сряда от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа и ще приема заявления за издаване на скици на поземлени имоти в урбанизирана и неурбанизирана територията на Димитровград; скици на сгради и самостоятелни обекти в сгради; удостоверения за наличие или липса на данни в кадастралната карта и кадастралния регистър за Димитровград.

На гишето ще се приемат и заявления за извършване на изменение в кадастралния регистър за недвижимите имоти към кадастралната карта на Димитровград

Ще се извършват услуги само за имоти на територията на землището на Димитровград. За информация на собствениците на земеделски земи, намиращи се на територията на останалите землища в Община Димитровград, същите услуги ще бъдат предоставяни от представители но Общинска служба по земеделие, съгласно сключено споразумение с АГКК.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us