Новини

Вадим скица за секунди от новия сайт на АГКК догодина

Гражданите ще се сдобиват за секунди със скица за имотите си от сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) от нова година. Услугата ще се предоставя от новия сайт на агенцията, който ще заработи от януари, като преди това трябва да бъде променена съответната наредба, за да се облекчи издаването на скици. В случай на необходимост от допълнително актуализиране на кадастъра гражданите и институциите ще получават информация за максимален срок от 14 работни дни, като той може да бъде и намален.

Хората ще получават цифров код вместо хартиена скица, като такава ще се издава само при изрично поискване. С номера ще може да се предоставя скицата на всички заинтересовани институции при необходимост.

Новият електронен портал, изработен срещу малко повече от 5 млн. лв. от “Информационно обслужване” АД, ще позволява справки за минало състояние на имота, информация за зоните за ограничение, за геодезични точки и за специализираните карти на Черноморското крайбрежие.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us