Новини

Валентин Йовев участва в откриващата пресконференция на третото издание на конкурса „ЕКООБЩИНА“

С инициативата „Екообщина“ постигаме важни ефекти, насочени към постигането на по-добра и по-устойчива жизнена среда, а именно – поощряваме опазването на околната среда и щадим природните ресурси, правим населените места по-красиви и прилагаме най-съвременните постижения в областта на строителството и градоустройството. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев по време на откриващата пресконференция на третото издание на конкурса „Екообщина“, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.  

Йовев подчерта, че все повече български общини са ангажирани с темата за енергийната ефективност и екология, а страната ни успешно следва примера, който много държави в Европа прилагат за насърчаване на устойчивото развитие в управлението на водите, на отпадъците, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност.

„Надявам се, че с подкрепата и програмите, които осигурява Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще допринесем общините да са все по-екологосъобразни, а приоритетите им да се фокусират върху последствията от климатичните промени и намаляване на негативното въздействие върху околната среда“, посочи още Йовев. „Една от главните цели, към които всички трябва да се стремим, е насърчаването на политиките, които са пряко обвързани с изпълнението на устойчивото регионално развитие и подобряване качеството на живот“, допълни още той.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството за трета поредна година подкрепя конкурса „Екообщина“ в категориите „Енергийна ефективност“ и „Устойчива градска мобилност“.

Конкурсът се провежда от 2016 година насам и цели да открои значението на прилагането на добри практики на местно ниво в областите: енергийна ефективност на обществените сгради и частните жилища; управление на водите; управление на отпадъците; устойчива градска мобилност; управление на обществените пространства. От тази година има нова категория „спорт и гражданското общество“, в която може да се включат граждани или техни обединения (училище, асоциация, спортен клуб и др.), които насърчават хората да спортуват и участват в демократизацията на достъпа до спорт. Краен срок за изпращане на кандидатурите е 20 май 2018 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us