Новини

Варненци мислят за градската си среда

Предизвикани да отговорят на анкета „Охрид среща Буров“, варненци трябва да дадат идеи и мнения за градската среда.

Инициативата е на сдружение „Пространствата на Варна“, което търси решения и преодоляване на проблеми на градската среда. Сдружение „Пространствата на Варна“ съществува от началото на тази година, но от четири години неговите учредители, сред които е и Християн Петров, който работи в Ню Йорк, изпълняват различни проекти за подобряване на градската среда във Варна. Сред тях е каталогът „Градски пространства за култура“, откъдето започва реализирането на идеята повече улици да се отворят към морето, посочи Недков. От сдружението са активирали и студенти по архитектура от Варненския свободен университет да разработят проекти за няколко места в града, които да станат пешеходни и по-безопасни, разказа още той. Те са и организаторите на кампанията „Алея за хората“ това лято в подкрепа на затварянето на крайбрежната алея на Варна за движение на автомобили.

Архитектите са направили градоустройствен анализ и консултации с местната власт и са направили онлайн анкета за градската среда на Варна, където гражданите могат да изразят мнението си.

Извършено е преброяване на автомобилите, велосипедистите и пешеходците в историческия център на няколко ключови точки. То е направено в делничен и в почивен ден с помощта на четиридесет доброволци. С граждани и представители на администрацията е проведен пешеходен семинар, след който всички участници са споделили мнението си за състоянието на градската среда и липсващите в нея елементи, разказа Недялкова. След анализирането на данните е проведена градска работилница, за да се изберат решения за преодоляване на проблемите.

Най-сериозните недостатъци в района, които посочват граждани и специалисти, са нарушените настилки, неработещото улично осветление и липсата на детски площадки, пейки и кошчета за боклук, каза Недков. Има нужда от нови кътове, особено за по-големи деца и младежи, защото те няма къде да се събират в момента. Наблюдава се, че по улиците се движат много повече пешеходци, отколкото автомобили, а пространството за тях е по-малко. Според градоустройствените планове има площади, които днес са превърнати в джобове за паркиране, допълни той.

Изложбата, която се открива в събота, представлява предпроектно проучване, каза Недялкова, с което да се огледа свършеното до момента, като на откриването хората отново ще могат да споделят мнението си. След това ще бъде изготвен идеен проект или задание за ремонт на три улици – „Охрид“, „Дръзки“ и „Цариброд“, с цел подобряване на пешеходната достъпност. Надеждата на архитектите е ул. „Охрид“ да стане изцяло пешеходна, „Дръзки“ да се облагороди, а „Цариброд“ да стане споделена и за автомобили, но с по-добре регулирани паркоместа и движение. Сред целите е градът да се отвори чрез площади и открити пространства към гарата и пристанището и да се съживи, отбеляза Недялкова.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us