Новини

ВАС отново поиска екооценка за плана за управление на НП „Пирин“

Върховният административен съд (ВАС) отново задължи министъра на околната среда и водите да извърши екооценка на Плана за управление на Национален парк „Пирин“. Това стана ясно от решение на институцията по дело, гледано за втори път от тричленен състав, след като през декември петчленен състав го върна за ново разглеждане.

Преди това, през април м.г. върховните съдии отмениха решението на министър Ирина Костова (от служебния кабинет „Гержиков“) от 1 март 2017 г. да не бъде извършвана екооценка. Седмица по-късно тя сама отмени разпореждането си.

Новото решение на ВАС е от 7 март и в него съдиите Любомир Гайдов-председател на състава, Румяна Папазова-докладчик и Николай Гунчев дават задължителни указания по тълкуването и прилагането на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Трите нормативни акта регулират плановете за управление на защитените територии и изискват извършване на екологична оценка.

За решението, което също подлежи на обжалване в 14-дневен срок, съобщиха от съда. Според тричленния състав планът за „Пирин“ попада в хипотезите на чл. 85, ал. 1 от ЗООС, в които екологичната оценка е задължителна, тъй като очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения. Съдът пише, че решението на министъра е издадено в нарушение на административнопроизводствените правила и на императивни материалноправни разпоредби.

В началото на годината ВАС окончателно отмени промените в Плана за управление на „Пирин“, като и в това решение се казваше, че екооценката е задължителна.

В петък в кулоарите на парламента министърът на околната среда и водите Нено Димов коментира, че все още не е видял решението на ВАС. В изказването си той обясни, че ще се запознае с решението и мотивите към него и в установения законов срок ще предприеме необходимите действия. Министър Димов не отговори дали ще обжалва или не.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us