Новини

Виолета Комитова е служебният министър на регионалното развитие

Задачите пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството и хода на тяхното изпълнение, както и предстоящите събития, към които министерството има ангажименти, обсъдиха новоназначеният министър Виолета Комитова и досегашният министър Петя Аврамова.
Служебният министър прие поста от своята предшественичка на символична церемония в МРРБ.
Петя Аврамова пожела успех в работата на новия министър.
Новоназначеният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова завършва образователна степен магистър по архитектура през 1980 г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия, София.
Доц. д-р Комитова има редица професионални специализации, между които в Университета Де Монтфорт в Лестър, Великобритания през 1994 и 1996 г., в Университета на Източен Лондон през 1999 г. и в Училището по архитектура в Дъблин, Великобритания през 2000 г.
В професионалния си път се развива в областите на строителството, инвестиционните проекти, урбанизма и градоустройството, европейски проекти по програмите ФАР, Темпус, Еразъм-Сократ, ПРСР.
Членува в Съюза на архитектите в България, в Камарата на архитектите в България, в Международния съвет за изследвания и иновации в сгради и строителство, Работни комисии W63 (Affordable Housing) и W96 (Architectural Management).
Преподавател е в Архитектурния факултет на УАСГ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us