Новини

Висшето военноморско училище във Варна търси професор за „Навигационен“ факултет

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност професор за цивилен служител в катедра „Корабоводене“ на факултет „Навигационен“ в област на висше образование 5. Технически науки по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Водни пътища, съобщения и хидрография“, учебни дисциплини „Геодезия, картография и лоция“, „Лоция на река Дунав“, „Хидрография и лоция“ и „Военна топография“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в днешния брой 44 на „Държавен вестник“.

За информация телефони: 052/55 22 30, 052/55 22 22 – централа, в. 16704 и 16731, и на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи става във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна; ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация, ет. 1.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us