Новини

Визите, издавани от районните администрации на столицата, ще са достъпни в онлайн регистър

Във връзка с подобряване на административното обслужване, считано от 15.08.2017 г. всички районни администрации на Столична община ще бъдат задължени да изпращат издадените визи след посочената дата. Те ще бъдат публикувани в регистър на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“.

Справка за издадените визи от районните администрации, след 15.08.2017 г. може да се направи на адрес: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/925.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us