Новини

Внесоха изцяло нов проект на Закона за обществените поръчки

След години прекрояване на стария Закон за обществените поръчки, сега Министерски съвет внесе изцяло нов текст на нормативния акт. В него са предвидени нови прагове за договаряне за услуги, строителство, доставки и др. Съкратени са сроковете за подаване на оферти и възлагане на поръчки. Ще се създаде възможност за провеждане на изцяло електронни търгове. Сред нововъведенията е и преминаването на Агенцията по обществените поръчки от Министерство на икономиката към Министерство на финаните.

Ако бъде одобрен, Законът ще влезе в сила от 1 януари 2015 г. с някои изключения, касаещи членове изредени в преходните и заключителните разпоредби.

Целият текст ще намерите на адрес: https://parliament.bg/bills/43/502-01-69.pdf

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us