Новини

„Водното огледало“ в Кърджали – изплатено


Правителството разплати изцяло строителството на „Водното огледало“ в Кърджали, като предостави по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 5 441 254 лв. Със средствата ще бъде изплатена законната лихва за забава по проекта „Укрепване на бреговете на река Арда в района на Кърджали“, намалена с 15 на сто съгласно постигнато споразумение между кабинета и изпълнителя на обекта – ДЗЗД Обединение „Арда Кърджали“. Т.нар. „Водно огледало“ в Кърджали беше открито през 2009 г. Тогавашното правителство не е било разплатило за строителството му. През февруари т.г. МС е предоставил 23 918 010 лв. за погасяване на задълженията за периода от 2007 г. до средата на 2009 г. Плащането е ограничило загубата за държавния бюджет в размер на лихвата, която е продължавала да се начислява върху дължимата сума. С постановлението си от февруари правителството възложи на вицепремиера и министър на финансите и на министъра на регионалното развитие и благоустройството да преговарят за постигане на споразумение за уреждане на задължението за лихва. В преговорите е постигнато 15-процентно редуциране на размера й.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us